Petnaesta (izborna) sednica Skupštine RKS CS

На основу члана 48 Статута РКС ЦС доносим одлуку о заказивању петнаесте (изборне) седнице Скупштине РКС ЦС. Седница ће се одржати у Јагодини, у просторијама Хале спортова „ЈАССА“, Браће Дирак бб, Јагодина, дана 12.01.2020. године са почетком у 13:00 часова. Предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Поздравна реч домаћина и избор радних тела:
 • Радно Председништво,
 • Верификациона комисија,
 • Записничар и оверивачи записника.
 1. Верификација чланова Скупштине
 2. Усвајање дневног реда
 3. Усвајање записника са четрнаестеседнице Скупштине РКС ЦС
 4. Усвајање извештаја о раду измеђудве седнице Скупштине РКС ЦС
 5. Усвајање извештаја комесара МК и МРЛ такмичења.
 6. Усвајање извештаја комесара 1МРЛ Запад.
 7. Усвајање извештаја Надзорног одбора РКС ЦС за 2019 годину.
 8. Усвајање годишњег рачуна за 2019годину.
 9. Усвајање финансијског плана за 2020годину.
 10. Избор Председника РКСЦС
 11. Избор чланова Управногодбора РКС ЦС
 12. Избор Председника и чланова надзорног одбора РКСЦС
 13. Разно

Критеријуми за начин одређивања делегата у Скупштини РКС ЦС се налазе у Статуту РКС ЦС. Само делегати који донесу оверен оригинални верификациони лист могу равноправно учествовати на седници скупштине РКС ЦС.

dnevni red za skupstinu

Izestaj 1MRL Zapad za sezonu 2018-19

Izvestaj komesara za KT KSS_polusezona_obrazac_2019_2020

Izvestaj o radu RKS CS za 2019 godinu

Izveštaj MK i MRL takmicenja polusezona 2019-2020

Izveštaj MK i MRL takmicenja sezona 2018-2019

Verifikacioni list

zapisnik sa cetrnaeste sednice skupstine RKS CS

Крушевац                                                                   Председник РКС ЦС

25.12.2019.год.

Јовановић Синиша

Сва остала документација ће бити достављена делегатима на Скупштини, јер су у току израде код надлежних органа.

About The Author

Related posts