Taboosport
Prizma - beskontaktni termometar

COVID 19 Dokumenta

Poštovane kolege,

U prilogu vam dostavljamo set dokumenata koji se tiču sprovođenja mera protiv COVID-19.

  1. Izvod iz protokola – u kome se detaljno opisuju situacije oko organizacije utakmica shodno Protokolu organizacije utakmica
  2. Obrazac KSS_Izjava kluba_COVID19 – objedinjeni dokument, koji smo do sada imali kao pojedinacne izjave igraca, trenera, pratilaca…
  3. Obrazac KSS_Izjava sluzbenog lica_COVID19 – objedinjeni dokument, koji smo do sada imali kao pojedinacne izjave sudija, delegata, pomocnih sudija, statisticara, spikera, kontrolora. Ovaj dokument je pre svega namenjen sluzbenim licima – delegatima, koji ce uzimati objedinjene izjave sluzbenih lica na utakmici.
  4. Spisak prisutnih lica –  ovaj document je izgledao nesto drugacije u originalnoj verziji koju smo koristili do sada. U novom dokumentu, nesto drugacije je precizirano, ko je prisutan na utakmici u dozvoljenom broju shodno odluci Kriznog staba Vlade RS.
  5. Izjava odgovornog lica kluba za sprovođenje protokola o organizaciji utakmice

2020 Powered By TABOOSPORT