Prijava za kvalitetne i regionalne lige MK takmičenja RKS CS sezona 2019/2020

09_MK_REG_RKS_Evidencija potvrde takmicenja

10_Organizacija mk takmicenja KSS 2019_2020 (1)

Molim Vas da popunjen, potpisan i pečatiran obrazac vratite na mail rkscs@mts.rs , pošaljete poštom ili dostavite u kancelariju RKS Centralna Srbija, zaključno sa 23. avgustom 2019.

Komesar MK takmičenja Gliššović Nikola

 

About The Author

Related posts