Prijava za KUP takmicenje KSS sezona 2019/2020 PRVI STEPEN

11_KUP_prvi stepen KSS_Evidencija potvrde takmicenja

Molim Vas da popunjen, potpisan i pečatiran obrazac vratite na mail rkscs@mts.rs , pošaljete poštom ili dostavite u kancelariju RKS Centralna Srbija, zaključno sa 14. avgustom 2019.

Napomena:

ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2019/2020
ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА
КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Пропозиција такмичења, Пропозиција КУП такмичења, Регистрационог правилника КСС, Дисциплинског правилника КСС, Службених Правила игре, и одлукама правног одбора КСС, Комисије за такмичење КСС, комесара КУП такмичења.
Куп такмичење КСС у МУШКОЈ конкуренцији се игра у три степена.
У Првом/Другом степену такмичења се игра једна утакмица где победник иде даље. Противници се одређују жребом. Утакмица се игра на терену клуба из нижег ранга у текућој или претходној сезони, или слабије пласираног у истом рангу у претходној сезони.
У Првом степену такмичења ОБАВЕЗНО учествују клубови из Прве мушке регионалне лиге (1.МРЛ, трећи ранг такмичења), а по пријави клубови Друге мушке регионалне лиге (2.МРЛ, четврти ранг такмичења) и Летње мушке лиге (3.МРЛ, пети ранг такмичења).
Клуб који у складу са пропозицијама КУП такмичења има обавезу играња у КУП такмичењу а не игра КУП такмичење, чини дисциплински прекршај за који ће му се изрећи новчана казна од 600 бодова од стране комесара такмичења.
Први степен се игра у у четири територијалне групе СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК.
У групи СЕВЕР играју клубови из КС ВОЈВОДИНА, у групи ЦЕНТАР играју клубови из КС БЕОГРАД,
у групи ЗАПАД играју клубови из РКС ЗАПАДНА СРБИЈА, РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА и РКС РАШКО
КОСОВСКО МЕТОХИЈСКИ, у групи ИСТОК играју клубови из РКС ИСТОЧНА СРБИЈА и РКС ЈУЖНА СРБИЈА.
Финалисти, два ( 2 ) клуба из сваке територијалне групе стичу право играња у Другом степену такмичења.

About The Author

Related posts