Prijava za 3MRL – Letnju ligu

Управни одбор Кошаркашког савеза Србије је на седници одржаној 02. Јуна 2020. године одлуком број 212/2, донео одлуку да се у такмичарској сезони 2020/2021 неће примењивати одредбе члана 11 Правилника о такмичењу КСС у вези такмичења у Трећој мушкој регионалној лиги и Другој женској регионалној лиги.

– Клубови који желе да се такмиче у наведеним такмичењима и поднесу захтев за учешће одмах стичу праву да поднесу захтев за учешће у Другој мушкој регионалној лиги и Првој женској регионалној лиги своје територијалне групе.

– Клубови су обавезни да попуне пријаву за такмичење у 3.МРЛ/2.ЖРЛ коју ће добити од РКС-а, и тако стећи право да учествују у процесу одобравања пријаве за учешће у такмичењу. Рок за пријаву је 20. Јун 2020. године, како би РКС упознао клубове са одлукама и процедуром пријаве за 2.МРЛ/1.ЖРЛ, уколико то желе и упутио да до 01. Јула 2020. године поднесу захтев за учешће у такмичењу у 2.МРЛ/1.ЖРЛ.

– О поднетим пријавама за учешће у 4. нивоу мушког такмичења (2.МРЛ) и 3. нивоу женских такмичења (1.ЖРЛ), првостепено одлучује Такмичарски орган. Комисија за одобрење учешћа у такмичењу, односно Такмичарски орган доноси одлуку о одобравању пријаве клуба, односно одобравању учешћа у такмичењу уколико је пријава поднета до прописаног рока и ако су испуњени услови утврђени овим Правилником за учешће у такмичењу. Рокови за подношење пријаве за одобрење учешћа у такмичењу о којој првостепено одлучује Такмичарски орган и за одлучивање о поднетој пријави ближе се регулишу пропозицијама такмичења, с` тим да Такмичарски орган о пријави одлучује најкасније 30 дана пре почетка такмичења. Уколико клуб достави непотпуну пријаву или у тренутку подношења пријаве није плаћена прописана чланарина КСС-у, а недостаци не буду отклоњени ни у накнадном року који остави Комисија за одобравања учешћа у такмичењу, односно Такмичарски орган, сматраће се да је пријава повучена.

02_Prijava za takmicenje_3MRL_2ZRL 09062020

Са поштовањем,

Комесар 3МРЛ РКС ЦС

Глишовић Никола

About The Author

Related posts