Prijava seniorskih klubova 1MRLZ za sezonu 2017-2018 i Poziv za sastanak klubova

Sastanak klubova Prve Muške Regionalne Lige – ZAPAD će se održati u Kragujevcu 23.09.2017. godine u 13:00 časova u O.Š. „Stanislav Sremčević” (ul. Prvoslava Stojanovića br.7).

Poziv za sastanak klubova 1MRLZ

INFORMACIJA-KLUBOVI

Prijava za takmičenje

Kategorije godista boje licenci 2017_2018

Licenciranje seniorskih ekipa 2017_2018

Odluka UO KSS Vrednost boda 453-2

Ogranicenja prava nastupa i licenciranja 2017_2018

Prelazni rok_Septembar 2017_

Uputstvo za klubove

NAPOMENE

  1. Prijava za SENIORSKO takmicenje se podnosi do PETKA 25. AVGUSTA, na obracu u prilogu.

Klub koji ne podnese prijavu za takmičenje do predviđenog roka gubi pravo učešća u takmičenju u sezoni 2017/2018 a njegovo upražnjeno mesto se popunjava shodno Pravilniku o takmičenju.
Prilikom prijave za takmičenje klub ne može da ima bilo kakve zakonske, administrativne i finansijske smetnje prema KSS, RKS, ili dugovanje po osnovu Pravosnažne Odluke Stalne Sportske Arbitraže OKS-a. U slučaju da smetnje postoje prijava se NEĆE uzimati u obzir i upražnjeno mesto se popunjava shodno Pravilniku o takmičenju.

  1. Septembarski prelazni rok je u PETAK/PONEDELJAK/UTORAK 1/4/5. SEPTEMBAR.
  2. ROK ZA UPLATU DUGOVANJA IZ SEZONE 2016/2017 JE PONEDELJAK 21. AVGUST.
    Klubovi koji nisu izmirili u celosti dugovanja iz sezone 2016/2017 po osnovu članarine, kazni i drugo, su suspendovani. Suspendovani klub gubi status aktivnog kluba, nema pravo učešća u seniorskim i MK takmičenjima u sezoni 2017/2018, nema pravo korišćenja Septembarskog prelaznog roka, nema pravo na registraciju i preregistraciju igrača, nema pravo na licenciranje ekipe (igrača, trenera, pratilaca), igrači dobijaju status slobodnih igrača, nema pravo na zamenu ranga, nema pravo na vršenje bilo kakvih aktivnosti.
  3. Rok za uplatu prvog dela članarine SENIORSKIH klubova za sezonu 2017/2018 je PETAK 15. SEPTEMBAR.
    Klub koji ne izvrši uplatu do navedenog roka se suspenduje.
  4. TRENER SENIORSKE ekipe, može biti licenciran samo ukoliko ispunjava uslove po Zakonu o sportu Republike Srbije i ima licencu izdatu od Udruženja košarkaških trenera Srbije za odgovarajući rang/kategoriju. Svaka SENIORSKA ekipa mora imati trenera sa licencom UKTS. Ne može se izvršiti licenciranje ekipe ukoliko klub nije dostavio odgovarajuću licencu za trenera koji vodi ekipu.

Komesar Petronjević Miloš

 

About The Author

Related posts