Poziv za sastanak klubova MRL juniori i kadeti grupa Centar i MK takmičenja RKS CS

Sastanak klubova Međuregionalne lige juniori i kadeti grupa Centar, i MK takmičenja RKS Centralna Srbija će se održati u Kragujevcu 12.01.2018. godine u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka (ul. Sestre Janjić br.6).

DNEVNI RED:

1. Izveštaj o prvom delu takmičenja sezone 2017/2018,

2. Upoznavanje sa normativnim aktima KSS (Pravilnik o takmičenju i Registracioni Pravilnik usvojeni na Skupštini KSS 22.12.2017. godine),

3. Priprema za početak drugog dela takmičenja u takmičarskoj sezoni 2017/2018,

4. Razno

Komesar MRL Centar i MK takmičenja

Glišović Nikola

About The Author

Related posts