Poziv za polaganje za zvanje Nacionalni i Regionalni sudija 2018

ПОЗИВ/РАСПОРЕД АКИВНОСТИ

ЗА СЕМИНАР/ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА

РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ СУДИЈА 2018

који ће се одржати у Крагујевцу у хотелу „Шумарице“ у НЕДЕЉУ 27.05.2018. према распореду приказаном у наредним табелама

Крагујевац хотел „Шумарице“ НЕДЕЉА 27.05.2018. 11.15-16.45 часова Десанкин венац бб

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ НОСИОЦ
    АКТИВНОСТИ
до 11,15 Долазак кандидата Администратор
  -пријављивање СК КТ КСС
  -предаја лекарских уверења  
11,30-12,15 Отварање/Поздравна реч/Обука кандидата СК КТ КСС
  -Организациона схема КСС Испитна Комисија
  -Сектор за такмичење  
  -Питања и одговори  
12,30-13,15 Писмени део испита Испитна Комисија
     
13,30-14,15 Усмени део испита Испитна Комисија
     
15,00-16,00 Тест физичке припремљености Испитна Комисија
     
16,30-16,45 Завршна реч/затварање Испитна Комисија
     

 

НАПОМЕНЕ:

  1. Све судије су дужне да на тестирање донесу ОДГОВАРАЈУЋЕ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О

ЗДРАВСТВЕНОЈ  СПОСОБНОСТИ  ЗА  ОБАВЉАЊЕ  ДУЖНОСТИ  КОШАРКАШКОГ СУДИЈЕ.

 2. Евентуалну спречност доласка на семинар/испит најавити дописом на имејл адресу skkss@kss.rs  у којем ћете образложити разлоге спречености.

Судије су дужне да на имејл skkss@kss.rs потврде долазак на семинар најкасније до понедељка 07.05.2018 године до 12,00 часова.

Kompletna lista kandidata za polaganje ispita za Nacionalnog sudiju po regionima 2018

Kompletna lista kandidata za polaganje ispita za Regionalnog sudiju po regionima 2018

Poziv za polaganje ispita za zvanje RS i NS 27.05.2018

Судијска комисија КТ КСС

skkss@kss.rs

http://www.skkss.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB: SR100160402

 

Matični broj: 07062907

 

НАПОМЕНЕ:

 

  1. Све судије су дужне да на тестирање донесу ОДГОВАРАЈУЋЕ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О

ЗДРАВСТВЕНОЈ  СПОСОБНОСТИ  ЗА  ОБАВЉАЊЕ  ДУЖНОСТИ  КОШАРКАШКОГ

СУДИЈЕ.

 

  1. Евентуалну спречност доласка на семинар/испит најавити дописом на имејл адресу skkss@kss.rsу којем ћете образложити разлоге спречености.

About The Author

Related posts