Poziv klubovima za podnosenje prijave za izdavanje Dozvole za sezonu

U okviru poziva se nalazi dokumentacija u vezi dodele Dozvole ze sezonu 2019/2020. Molim Vas da je pažljivo proučite i ukoliko imate nekih nejasnoća da pitate predsednika Komisije, g-dina Bojana Veljkovića,

na broj 060 67 49 481 ili na mail bojanjassa@gmail.com

Rok za podnošenje dokumentacije je 20 maj 2019 godine. Dokumentacija se podnosi u kancelarijama KSS ili RKS u zavisnosti od ranga takmičenja u kome će klub učestvovati u sledećoj sezoni.

Taksa za podnošenje Prijave za izdavanje Dozvole za sezonu je odlukom UO RKS CS, ista kao i u prethodnoj takmičarskoj sezoni, tj, 50 bodova za klubove 1MRLZ i 0 bodova za klubove MK takmičenja RKS CS.

Kopija uplatnice za klubove 1MRLZ mora biti deo sastavni deo dokumentacije.

Mole se klubovi da provere da li imaju neka dugovanja prema KSS ili prena nadležnom savezu koji je vodio ligu u kojoj su učestvovali u predhodnoj sezoni.

01. V. KSS Poziv klubovima Dozvola za sezonu 2019

01. V. KSS Poziv klubovima Dozvola za sezonu 2019

01.KSS Poziv klubovima Dozvola za sezonu 2019

02 Poslovnik Komisije za izdavanje dozvole za sezonu 2019

03.KSS zahtev za izdavanje dozvole za sezonu obrazac 2019

04.KSS Spisak ugovora sa igracima_angazovani treneri

05.KSS Osiguranje vrhunskih sportista i strucnjaka u sportu

07.KSS Sporazum o odgadjanju dugovanja model

08.1 KSS pravila ponašanja u sportskom objektu- model

08.KSS pravila ponašanja u sportskom objektu- model

09.Dozvola za sezonu – 2019-2020

10.Rok za podnosenje zahteva i visine taksi za DZS

Sa poštovanjem,

Regionalni košarkaški savez Centralna Srbija

Bulevar Kraljice Marije bb

34 000 Kragujevac
tel/faks +381 34 301 615
rkscs@mts.rs

www.rkscs.comi www.rkascs.rs

About The Author

Related posts

Leave a Reply