Organizacija Letnjih takmičenja KSS

 1. Летња сениорска такмичења КСС 2019 се играју у складу са нормативним актима – Статут КСС, Правилник о такмичењу КСС, Регистрациони правилник КСС, Дисциплински правилник КСС, Пропозиције такмичења, Службена правила игре, и

 

    одлукама Управног   одбора КСС и Комисије  за такмичење   КСС.
2. Летња сениорска такмичења КСС 2019.г. се играју у категоријама:      
    СЕНИОРИ – играчи/це рођени 2001. и старији                  
    МК – играчи/це рођени 2002. и млађи                          
3. Трећа мушка регионална лига (3МРЛ) је пети основни ранг у сениорској
    мушкој конкуренцији. Клуб који се није пријавио и учествовао у 3МРЛ, не
    може остварити пласман у 2МРЛ. (Правилник о такмичењу КСС члан 11)    
4. Друга женска регионална лига (2ЖРЛ) је четврти ранг у сeниорској женској
    конкуренцији.                                                    
5. КТ КСС даје препоруку да сениорски клубови вишег ранга узму учешће у 3МРЛ и 2ЖРЛ
    са младим играчима/це узрасних категорија и да такви клубови наступају ван
    конкуренције као млади тимови (друга селекција / друга екипа). Препорука је да се у
    таквим случајевима не наплаћује котизација (50 % чланарине, 300 бодова) тим
    селекцијама.                                                            
6. Екипа која наступа ван конкуренције, нема право пласмана у виши ранг, нити у Play
    off такмичењу. Резултати (бодови, дати и примљени поени) утакмица са екипом ван
    конкуренције се не рачунају клубовима који наступају у конкуренцији приликом
    одређивања пласмана.                                                
7. ГОДИШТА ИГРАЧА, у календарској години лиценцирања /2019. г./, у такмичарској
    сезони 2019/2020, играч/играчица пуни година:                      
                                                                     
  ГОДИШТЕ 91         92   93     94     95     96   97 98   99 00   01   02
  БР.ГОДИНА 28         27   26     25     24     23   22 21   20 19   18   17
8. МК КАТЕГОРИЈЕ у сезони 2019/2020 су одређене у складу са FIBA REGULATIONS,
    према ГОДИНИ у којој се играју ФИНАЛА ФИБА такмичења, у сезони 2019/2020 то је
    2020. год:                                                            
                                                         
  КСС     ФИБА                         ГОДИНА/ ФИБА У КАТЕГОРИЈА          
  СЕЗОНА         СЕНИОРИ                       МК КСС            
                                                 
2019/2020     2020       00     01   02     03     04     05   06   07 08   09   10
          У20   У19 У18   У17 У16   У15   У14   У13 У12   У11   У10
                       
                                 
 1. Регионални кошаркашки савези именују комесара Летњег сениорског такмичења 2019.године. РКС су обавезни да Комисији за такмичење КСС доставе предлог комесара Летњег сениорског такмичења (3МРЛ и 2ЖРЛ) до АПРИЛА 2019. године.Комесара РКС верификује КТ КСС. Летње сениорско такмичење (3МРЛ и 2ЖРЛ) се води из канцеларије надлежног РКС. Комесар Летњег сениорског такмичења (3МРЛ и 2ЖРЛ) има хонорар од 300 бодова за цело такмичење, за обе лиге уколико их буде на теротирији РКС.
 2. Рок за пријаву за такмичење у оквиру Летњег сениорског такмичења (3МРЛ и 2ЖРЛ) је

ПЕТАК 19. АПРИЛ 2019. године.

Уз пријаву за такмичење НОВООСНОВАНИ клуб треба да обавезно достави решење АПР о регистрацији или пререгистрацији клуба.

Клуб који НЕ достави решење АПР о регистрацији или пререгистрацији клуба, НЕМА ПРАВО ПРИЈАВЕ И НАСТУПА у такмичењу, одговоран КОМЕСАР такмичења.

 1. Целокупна дуговања клуба према РКС или КСС се морају измирити доСРЕДЕ 17.АПРИЛА 2019. године.

Клуб који није извршио уплату дуговања, НЕМА ПРАВО ПРИЈАВЕ И НАСТУПА у такмичењу, одговоран КОМЕСАР такмичења.

 

 1. Препорука КТ КСС РКС-има је да уколико су у могућности организују Летње сениорскотакмичење (3МРЛ и 2ЖРЛ) без плаћања чланарине клубова.

 

 1. Летње сениорско такмичење се игра у периоду од 4. Маја до 10. августа 2019.г.

 

 1. Детаљан календар Летњег сениорског такмичења (3МРЛ и 2ЖРЛ), са распоредомодигравања кола, се усваја на састанку клубова уз поштовање одредбе о почетку (4. Мај) и крају (10. Август) такмичења.

 

 1. Систем Летњег сениорског такмичења (3МРЛ и 2ЖРЛ) мора бити познат и усваја се препочетка такмичења на састанку клубова на основу броја пријављених екипа и календара, од почетка до краја такмичења – број група, број екипа у групама, јединствена лига по двоструком бод систему или вишестепено такмичење, систем такмичења и проходност у сваком степену, итд.

 

 1. План активности за Летње сениорско такмичење

 

04.Април   Рок за доставу предлога Комесара такмичења
17. Април   Рок за уплату дуговања
13./14. Април   Завршетак сениорских такмичења КСС 2018/2019
19. Април   Рок за пријаву екипа за летњу лигу
22./23. Април   Прелазни рок за ЛСT 2019
29./30. Април   Лиценцирање екипа, играча, тренера
4. Мај   Почетак такмичења
10. Август   Завршетак такмичења
 1. Играч МОРА имати извршен лекарски преглед. Лекарски преглед не може бити старијиод шест месеци на дан утакмице. Играч који нема лекарски преглед НЕМА право наступа на утакмици. Екипа која због лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици губи утакмицу службеним резултатом.

 

 1. Клуб који учествује у Летњем сениорском такмичењу (3МРЛ и 2ЖРЛ) је дужан даизврши лиценцирање екипе. Лиценцирање екипе (играча, тренера и службених представника) за Летње сениорско такмичење се врши у ПОНЕДЕЉАК/УТОРАК29./30. Април 2019.

 

 1. Право наступа у Летњем сениорском такмичењу (3МРЛ и 2ЖРЛ) има играч који јерегистрован за клуб, уписан у ЛИЦЕНЦУ ЕКИПЕ, има ЛИЦЕНЦУ ИГРАЧА и има ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД који није старији од шест месеци на дан утакмице.

 

Играч НЕМА право наступа за клуб до правоснажности коначне одлуке о ПРЕЛАСКУ играча у клуб (овакав играч ће бити накнадно лиценциран када стекне право наступа). Клуб и овлашћено лице клуба сносе пуну дисциплинску одговорност за веродостојност података играча наведених у лиценци екипе.

 

Екипа која наступи са играчем који је неправилно регистрован или неправилно лиценциран губи утакмицу службеним резултатом.

 

 1. У Летњем сениорском такмичењу (3МРЛ и 2ЖРЛ) 2019. г. важе следеће боје лиценцииграча/играчица:

 

БЕЛА лиценца важи за играче/играчице рођене 2001. г. и старије. ЦРВЕНА лиценца важи за играче/играчице који играју на ДВОЈНУ лиценцу. ПЛАВА лиценца важи за играче/играчице рођене 2002 г.

 

ЗЕЛЕНА лиценца важи за играчице рођене 2005 г. и млађе, тј. играче рођене 2005 г. и млађе.

 

 1. Право наступа у Летњем сениорском такмичењу (3МРЛ и 2ЖРЛ) има ТРЕНЕР иПОМОЋНИ ТРЕНЕР који је уписан у лиценцу екипе и има лиценцу издату од УКТ КСС.

 

 1. Право наступа у Летњем сениорском такмичењу (3МРЛ и 2ЖРЛ) има ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ(СЛУЖБЕНИ ПРЕДСТАВНИК, ЛЕКАР, ФИЗИОТЕРАПЕУТ, СТАТИСТИЧАР и други) који је уписан у лиценцу екипе и има лиценцу ПРАТИОЦА ЕКИПЕ издату од комесара такмичења.

 

 1. Приликом пријаве екипе за утакмицу службени представник клуба или тренер предаједелегату на увид следећа документа:

 

 • лиценца екипе издата од комесара такмичења (у лиценци екипе морају бити наведени сви играчи који ће наступати за екипу у току такмичења без обзира на узрасну категорију, играч ниже узрасне категорије или младог тима има право наступа само ако је уписан у лиценцу сениорске екипе)

 

 • листа играча који наступају на утакмици

 

 • лиценца сваког играча који наступа на утакмици (делегат је дужан да изврши

проверу права наступа играча сениора према ограничењима о годишту и броју)

 

 • потврда о извршеном важећем лекарском прегледу за сваког играча који наступа на утакмици

 

 • лиценца тренера и помоћног тренера који наступају на утакм. издата од УКТ КСС

 

 • лиценца за сваког од 5 пратиоца екипе који наступају на утакмици (службени представник, лекар, физиотерапеут и други) издата од комесара такмичења.

 

Делегат је одговоран за контролу све наведене документације. ЕКИПА, ИГРАЧ, ТРЕНЕР, ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ који не испуњавају наведене услове немају право наступа на

 

утакмици.  На  клупи  екипе  НЕ  МОЖЕ  да  седи  неко  ко  нема  лиценцу.

 

 1. Листу судија за Летње сениорско такмичење (3МРЛ и 2ЖРЛ) одређује Повереник засуђење за РКС. Утакмицу суде двојица судија.

 

Листу делегата за Летње сениорско такмичење одређује комесар такмичења.

 

 1. ТАКСЕ службених лица у Летњем сениорском такмичењу 2019. г.:
КАТЕГОРИЈА СУДИЈА ДЕЛЕГАТ ПОМОЋНИ СУДИЈА
СЕНИОРИ 2.000,00 дин 1.000,00 дин 400,00 дин
СЕНИОРКЕ 1.000,00 дин 800,00 дин 400,00 дин

 

Службена лица имају право на путне трошкове према одредбама у Пропозицијама такмичења надлежне лиге, без дневнице.

 

 1. Чланарина клубова за Летње сениорско такмичење 2019:Вредност бода за Летња такмичења 2019 износи 120,00 динара.

 

Чланарина клуба ТРЕЋЕ МУШКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ износи 600 бодова. Чланарина клуба ДРУГЕ ЖЕНСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛИГЕ износи 180 бодова.

01_Organizacija LST 201902_

Prijava za takmicenje_3MRL_2ZRL

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

About The Author

Related posts