Obaveštenje o materijalu za 15 ( izbornu ) Skupštinu RKS CS

Obzirom da je datum 15 (izborne) Skupštine RKS CS pomeren sa 12 na 26 januar, sav materijal za Skupštinu je isti kao što je i poslat 5 januara, pa tako i Verifikacioni list koji je dostavljen u materijalu se smatra validnim.

About The Author

Related posts