Novi obrasci – Pristupnica, Pristupnica za dvojnu registraciju i Izjava igrača

Na web stranici http://lige.kss.rs/dokumenta/obrasci/ objavljeni su NOVI OBRASCI i to:

  1. Pristupnica 2018 prebivaliste
  2. Pristupnica za dvojnu registraciju 2018 prebivaliste
  3. Izjava igrača (Player_Self_Declaration_2 sa prevodom) da NIKADA NIJE BIO REGISTROVAN za Klub.

Svi igrači i klubovi od danas su u obavezi da prilikom registracije koriste novi obrazac Pristupnice, što je u skladu sa Zakonom o sportu član 5.stav 2.

Igrači rođeni van teritorije Republike Srbije i strani državljani  koji NIKADA nisu bili registrovani za klub, u bilo kom stranom Savezu i po prvi put se registruju za klub u Srbiji, PORED PRISTUPNICE, dužni su da popune i potpišu i Player Self-Declaration 2, koja je na FIBA obrascu, a sa prevodom, jer je to izjava Igrača da nikada nije bio registrovan u skladu sa FIBA Propisima, Knjiga 3, koji su na snazi od 5.jula 2017.godine.

Komisija za takmičenje zadržava prvo da u postupku registracije igrača  zatraži I druga dokumenta pored navedenih u članu 37.Registracionog pravilnika KSS.

03_Pristupnica_2018_prebivaliste

031_Pristupnica_dvojna_2018_prebivaliste

Player_Self_Declaration_2 sa prevodom

Srdacan pozdrav,
Vlada Zivanovic

About The Author

Related posts