KT KSS_Odluke i zaključci sa sastanaka 10.11.2017. i 11.01.2018. godine

U prilogu vam dostavljamo Odluke KT KSS sa sastanaka od 10.11.2017. i 11.01.2018. godine, kao i zaključke sa istih sastanaka.
O odlukama KT KSS treba da budu upoznati svi klubovei, kao i službena lica. Što se zakljucaka tice, dostavljamo ih da svi imamo uvid u neke od bitnijih stvari na koje treba obratiti pažnju u nastavku ove kao i u sezoni 2018/19

  1. KT KSS_Odluke sa sastanaka 10.11.2017. i_11.01.2018. 
  2. KT KSS_Zaključci sa sastanaka 10.11.2017. i 11.01.2018
  3. SISTEM TAKMICENJA 2+2 3+3 4+4

About The Author

Related posts