Implementacija Zakona o privatnom obezbeđenju sportskih priredbi

U Sportskoj hali „JASSA“, 23.02.2017. godine sa početkom u 18 časova,

održan je sastanak predstavnika sportskih udruženja (klubova) Grada Jagodine sa službenicima PU Jagodina.

Tema sastanka je implementacija (sprovođenje) Zakona o privatnom obezbeđenju – Sl. Glasnik RS 104/2013; 42/2015.

Stručno objašnjenje pravnih normi Zakona o privatnom obezbeđenju, bitnih i obavezujćih

za sva sportska udruženja (klubove) na teritoriji Grada Jagodine dali su

starešine PU Jagodina: major Mladen Getić, kapetan Dušan Milošević i kapetan Boban Živković.

Zapisnik Implementacija zakona o obezbedjenju

Sa poštovanjem,

Gen sek Dušan Đurić

About The Author

Related posts