Dvanaesta sednica Skupstine RKS Centralna Srbija

Na osnovu člana 13. i člana 14. Statuta RKS CS donosim odluku o zakazivanju dvanaeste sednice Skupštine RKS CS. Sednica će se održati u Jagodini, u prostorijama Hale sportova „JASSA“, Braće Dirak bb, Jagodina, dana 10.02.2017. godine sa početkom u 17:00 časova. Predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1.Pozdravna reč domaćina i izbor radnih tela:
Radno Predsedništvo,
Verifikaciona komisija,
Zapisničar i overivači zapisnika.
2.Verifikacija članova Skupštine
3.Usvajanje dnevnog reda
4.Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sednice Skupštine RKS CS
5.Usvajanje izveštaja o radu RKS CS između dve sednice.
6.Usvajanje izveštaja komesara MK takmičenja.
7.Usvajanje izveštaja komesara 1MRLZ.
8.Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora RKS CS.
9.Usvajanje godišnjeg računa za 2016 godinu.
10.Usvajanje finansijskog plana za 2017 godinu.
11.Usklađivanje Statuta sa Zakonom o sportu
12.Razno

Kriterijumi za način određivanja delegata u Skupštini RKS CS se nalaze u Statutu RKS CS. Samo delegati koji donesu overen originalni verifikacioni list mogu ravnopravno učestvovati na sednici skupštine RKS CS.

Jagodina                                                                   Predsednik RKS CS
23.01.2017.god.
Jovanović Siniša

dnevni red za skupstinu

izvestaj o aktivnostima kancelarije 2016

Izvestaj o takmicenju mk

Statut RKS

verifikacioni list

About The Author

Related posts