13 sednica Skupstine RKS Centralna Srbija

На основу члана 49 Статута РКС ЦС доносим одлуку о заказивању тринаесте седнице Скупштине РКС ЦС. Седница ће се одржати у Јагодини, у просторијама Хале спортова „ЈАССА“, Браће Дирак бб, Јагодина, дана 02.02.2018. године са почетком у 17:00 часова. Предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Поздравна реч домаћина и избор радних тела:
  • Радно Председништво,
  • Верификациона комисија,
  • Записничар и оверивачи записника.
 2. Верификација чланова Скупштине
 3. Усвајање дневног реда
 4. Усвајање записника са дванаестеседнице Скупштине РКС ЦС
 5. Усвајање извештајао раду РКС ЦС између две седнице.
 6. Усвајање извештаја комесара МК такмичења.
 7. Усвајање извештаја комесара 1МРЛЗ.
 8. Усвајање извештаја Надзорног одбора РКС ЦС.
 9. Усвајање годишњег рачуна за 2017годину.
 10. Усвајање финансијског плана за 2018годину.
 11. Разно

Критеријуми за начин одређивања делегата у Скупштини РКС ЦС се налазе у Статуту РКС ЦС. Само делегати који донесу оверен оригинални верификациони лист могу равноправно учествовати на седници скупштине РКС ЦС.

Крушевац                                                                   Председник РКС ЦС

23.01.2018.год.                                                               Јовановић Синиша

Комплетан материјал ће бити достављен до почетка седнице делегатима скупштине.

dnevni red za skupstinu

Izvestaj komesara 1 MRLZ

izvestaj o aktivnostima kancelarije 2017

Izvestaj o takmicenju mk 20172018

verifikacioni list

About The Author

Related posts